Framhevet bilde

 In Blogg

Et fremhevet bilde vises i innleggsarkivet, slik du ser det under «Blogg». Det vises derimot ikke i enkeltinnlegget med mindre du velger det i temainnstillingene.

Et fremhevet bilde kan illustrere hva et innlegg eller en side handler om.

Se nederst til høyre i innlegg og sider for å legge til fremhevet bilde. Ligger det et der allerede kan du endre det ved å klikke på det.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search